troszkiewicz everyday life lab

Link 12/15/2006 15:02 Comment (5)

katabolizm - rozkład związków chemicznych występujących w żywności oraz wcześniej istniejących tkankach, który jest głównym źródłem energii potrzebnej do życia


(nocne biegi, dzienny squash)

Link 12/16/2006 20:44 Comment (0)

Bilans cieplny uwzględnia:

sumę ciepła dostarczanego do układu z otoczenia
sumę ciepła, którą układ wydziela na zewnątrz
efekt cieplny procesów zachodzących wewnątrz układu


Link 12/17/2006 03:25 Comment (0)

Jednostka siły w układzie:


(hitler wśród dzieci)Link 12/17/2006 06:00 Comment (0)

pozorna bierność, pozorna czynność. siły.Link 12/17/2006 22:44 Comment (0)

symetria względem przekształceń. 

Link 12/18/2006 01:08 Comment (0)

Fortpflanzung


(czynność leżąca u podstawy procesu życia i umożliwiająca trwanie organizmów żywych oraz kontynuację gatunków).

Link 12/18/2006 03:34 Comment (0)

Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego. (K.Dąbrowski, Wprowadzenie do higieny psychicznej, warszawa 1979,s.39)

Link 12/18/2006 14:10 Comment (0)

sociopetal z zewnątrz

Link 12/19/2006 01:38 Comment (0)

Pierwsze dwa miliardy lat życia na Ziemi było bez płci.

Link 12/20/2006 00:07 Comment (0)

program Pasteur.


(wychodzenie społeczności z pandemii; fiolet- chorzy, błękit- zdrowi, czas- dni choroby)
Link 12/20/2006 03:34 Comment (0)

gra w życie.


http://www.mathematische-basteleien.de/gameoflife.htm


(Program rysuje kolejne generacje bakterii. Każda bakteria umiera z osamotnienia w przypadku sąsiadowania z jedną lub żadną inną komórką, lub z nadmiaru populacji w przypadku czterech lub więcej sąsiadujących komórek.)Link 12/21/2006 03:54 Comment (0)

Gęstość włosów na plecach u niektórych pacjentów sięga od 10 do 20 włosów na cm2. To może dać wielką ilość dodatkowych włosów przeznaczonych dla celów transplantacji. Kobiety dotknięte łysieniem androgenowym mogą zyskać na włosach pobranych z nóg, łona, pach.Link 12/22/2006 01:01 Comment (3)

Według embriologii skóra, nerwy i tkanka mózgowa rozwijają się z tego samego listka zarodkowego, dlatego też skóra jest ściśle związana z centralnym układem nerwowym i co za tym idzie - odbiera ona różne bodźce: przyjemne (np.dotyk) i nieprzyjemne (np.ból).

Link 12/23/2006 14:42 Comment (3)


Link 12/24/2006 19:33 Comment (0)

Maurycy Mochnacki, 1830 r.:
Na cóż się przyda analiza, gdzie się, że tak powiem, niczego palcem dotknąć nie możemy? [...] Godziż się doświadczenie uważać za jedyne źródło prawdy w umiejętności przyrodzonej, skoro jej ostateczne zagadnienia, ostateczne wypadki przez doświadczenie ani roztrząśnione, ani pojęte, ani sprawdzone być mogą? [...] Kształt, czyli forma zewnętrzna nauki, odpowiadać powinna jej treści wewnętrznej, jej osnowie. Gdzie inna jest forma, czyli metoda nauki, a inna własność przedmiotu tej nauki; jeżeli np. rzecz nauki jest ruchoma, żywa, a metoda nieruchoma, martwa, jeżeli jedno drugiemu nie odpowiada i jedno z drugim nie rymuje, wtenczas nauka głosi fałsze, same brednie, nie przypadające do miary z rzeczą.

Link 12/25/2006 19:23 Comment (0)

niezbędne
Link 12/25/2006 19:43 Comment (0)


Link 12/26/2006 18:52 Comment (2)

Link 12/27/2006 02:53 Comment (1)


Link 12/27/2006 16:52 Comment (0)


siły powietrzne i naziemne
Link 12/28/2006 00:43 Comment (0)


silnik grawitacyjny
"Jedynie obiekty znajdujące się wewnątrz 'bąbla grawitacyjnego' nie podlegają prawom fizycznym rządzącym w naszym świecie. Zachowują się tak jakby nie miały masy i bezwładności, mogą gwałtownie przyspieszać do ogromnych prędkości, nagle stawać, skręcać pod kątem ostrym i prostym, znikać, pojawiać się nagle w innym miejscu.[...] Zbudowanie i zastosowanie silnika grawitacyjnego umożliwi ludziom uniezależnienie się od zasobów ropy naftowej, gazu, węgla i innych paliw. Energia grawitacyjna istnieje w praktycznie nieograniczonej ilości jest darmowa i ogólnie dostępna i krystalicznie czysta."

Link 12/29/2006 02:11 Comment (1)


Pościel termiczna

Link 12/29/2006 03:00 Comment (1)


elektronika praktyczna:


schemat ideowy i montażowy mostka telefonicznegoschemat stereofonicznego odbiornika radiowego
Link 12/29/2006 03:48 Comment (3)


proteza czasowa i proteza przestrzenna
Link 12/31/2006 14:57 Comment (0)


Służebnica Boża Anna de Guigné, to jedno z tych dzieci, które żyjąc bardzo krótko, szybko osiągnęły doskonałość. Anna doświadczyła swojej przemiany w wieku 4 lat. Gdy rozpoczęto przygotowanie do procesu beatyfikacyjnego, odkryto, że po śmierci jej ciało pozostało nienaruszone.


© Ania Troszkiewicz


See a fun choice.About me

2018
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2017
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2016
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2015
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2014
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2013
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2012
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2011
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2010
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2009
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2008
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2007
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2006
12


siki
janina mccormack
bobrowiec
sadowski
dudzik
sorryghettoblaster
k.grygoruk
banasiak
danowscy
drumheller
aesteticblog novików
o skórze

Part of VICE Blogging Network